skip to Main Content

iONLED:

  • Ontzorgd
  • Staat voor service
  • Biedt 5 jaar garantie
  • Investeert voor u
  • Is milieubewust
Overheid Verplicht Bedrijven Te Besparen Op Energieverbruik

Overheid verplicht bedrijven te besparen op energieverbruik

Nationale wetgeving energiebesparing

De overheid verplicht bedrijven te besparen op energieverbruik door middel van nationale wetgeving om de wereldwijde energiebesparingsdoelen te bereiken. Als aanvulling ter verbetering van de bestaande milieuwetgeving is het Activiteitenbesluit opgesteld.

Het activiteitenbesluit formuleert een energiebesparingsverplichting voor bedrijven om energiebesparende maatregelen te nemen. Dit is te vinden in artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit lid 1 van dit artikel zegt het volgende:

“Degene die de inrichting drijft neemt alle energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.”

Dit artikel zegt dat wanneer de vermindering van de energiekosten over een periode van maximaal vijf jaar hoger zijn dan de kosten om de maatregel te treffen, een bedrijf verplicht is om deze energie verlagende maatregelen treffen. (Het gaat hierbij om gebouwen met een jaarlijks elektriciteitsverbruik van meer dan 50.000 kWh)

Wanneer het bedrijf deze maatregelen niet treft handelt het bedrijf in strijd met art. 2.15 van het Activiteitenbesluit. Het bevoegd gezag (het college van burgemeester en wethouders) kan hierin handhavend optreden door het bedrijf te dwingen alsnog de maatregelen te treffen.

Om discussies te vermijden zijn ter verduidelijking erkende maatregelen aangewezen per bedrijfstak. De ROV heeft op zijn website voor zorg en welzijnsgebouwen, kantoren en onderwijsgebouwen een lijst beschikbaar gesteld met erkende maatregelen. Kan een bedrijf of instelling laten zien dat is voldaan aan de erkende maatregelen? Dan gaat het bevoegd gezag ervan uit dat de organisatie voldoet aan de energiebesparingsverplichting.

Maatregelen waarin iONLED kan voorzien:

• Onnodig branden van buitenverlichting voorkomen zodat verlichting alleen brandt als het donker is,
en per nacht minimaal 6 uur uit is of alleen bij beweging brandt
• Onnodig branden van binnenverlichting in pauzes en buiten bedrijfstijd voorkomen
• Geïnstalleerd vermogen binnenverlichting beperken
• Geïnstalleerd vermogen reclameverlichting beperken
• Geïnstalleerd vermogen accentverlichting beperken
• Geïnstalleerd vermogen buitenverlichting beperken

3d energy bars isolated on white background with reflection

Bron: Rijksdienst van Ondernemend Nederland

Interessant artikel over besparingen: https://www.energieaanbieding.nl/bespaartips/verlichting/